WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy
„Psychogeriatrii Polskiej”

Z radością oddaję w Wasze ręce pierwszy w 2005 roku numer czasopisma, które w ten sposób rozpoczyna drugi rok swojej obecności na rynku wydawniczym. Witam serdecznie tych z Państwa, którzy towarzyszą nam od pierwszego numeru oraz nowych Czytelników. Wszystkich zapraszam do aktywnego udziału w tworzeniu pisma i do nadsyłania
artykułów.

>>list od redaktora

Archiwalne numery Psychogeriatrii Polskiej dostępne są w naszym sklepie internetowym.Psychogeriatria Polska 2004 Vol2 No1

Strukturalne zmiany w MRI u chorych z Zespołem Łagodnych Zaburzeń 
Poznawczych oraz z chorobą Alzheimera

Philipp A. Thomann, Johannes Pantel, Torsten Wüstenberg, Frederik L. Giesel, 
Ulrich Seidl, Peter Schönknecht, Marco Essig, Johannes Schröder

Częstość występowania genotypów apolipoproteiny E 
i interleukiny 1β w depresji naczyniowej i możliwy wpływ 
polimorfizmu genów na efektywność leczenia

Hanna Wehr, Tadeusz Parnowski, Małgorzata Bednarska-Makaruk, 
Sławomira Kotapka-Minc, Maria Rodo, Anna Sułek

Kwestionariusz poczucia obciążenia osób opiekujących się chorymi 
z otępieniem – nowe narzędzie badawcze

Paweł Raś, Grzegorz Opala, Stanisław Ochudło

Skuteczność i tolerancja olanzapiny u osób starszych 
chorujących na schizofrenię

Joanna Rymaszewska, Andrzej Kiejna

Charakterystyka kliniczna pacjentów konsultacyjnej Poradni 
Zaburzeń Pamięci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tomasz Sobów, Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska

Uwarunkowania demograficzno-społeczne zaburzeń 
funkcji poznawczych populacji wiejskiej

Leszek Bidzan, Jacek Turczyński, Piotr Morawski

Porównanie obrazu neuropsychologicznego 
w otępieniu z ciałami Lewy’ego (DLB) oraz w otępieniu 
typu Alzheimerowskiego (AD)

Radosław Magierski, Iwona Karlińska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska

Alkohol i starzenie się
Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska
©2004 made and hosted by mediacom