WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Trzeci rok istnienia naszego czasopisma rozpoczynamy dobrymi wiadomościami,
„Psychogeriatria Polska” została włączona do bazy Excerpta Medica/Embase i otrzymała wyższą punktację w Index Copernicus (ICV=5,36). Jest to powód do dużej satysfakcji dla zespołu redakcyjnego i dodatkowa zachęta dla autorów do publikowania na łamach czasopisma.

>>list od redaktora

 
Psychogeriatria Polska 2006 Vol 3 No 1

Prognozy demograficzne dla polskiej populacji osób starszych
Małgorzata Rószkiewicz

Depresja i zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu
Tadeusz Pietras, Justyna Głowacka, Jarosław Dębiec

Udział mediów w promocji i edukacji zdrowotnej dotyczącej problemów zdrowia ludzi starszych na łamach prasy lokalnej w wybranych miastach w Polsce w 2004 roku
Sylwia Bartuś, Andrzej Szpak

Radzenie sobie z żałobą wśród osób starszych i wykorzystanie takich doświadczeń w pomocy innym osobom znajdującym się w żałobie w świetle teorii mądrości
Małgorzata Starzomska

Risperidon w psychiatrii wieku podeszłego
Magdalena Tyszkowska, Tomasz Adamowski

Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępienia
Krzysztof Zabłocki, Jerzy Leszek
©2004 made and hosted by mediacom