WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

U progu zbliżającego się sezonu urlopowego przedkładamy Państwu kolejny numer czasopisma, zawierający bardzo interesujące i zróżnicowane tematycznie artykuły. Bardzo cieszy nas systematyczny dopływ prac autorów zagranicznych, co niewątpliwie wzbogaca naszą ofertę czytelniczą i pozwala, przynajmniej w formie symbolicznej, utrzymać międzynarodowy charakter Psychogeriatrii Polskiej.

>>list od redaktora

 
Psychogeriatria Polska 2006 Vol 3 No 2

Pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii w wieku podeszłym, przebywający w instytucjach opiekuńczych: wyzwaniem dla opieki psychiatrycznej?
Thomas W. Kallert

Neuroleptyki drugiej generacji w leczeniu objawów psychotycznychi zaburzeń zachowania w otępieniach
Leszek Bidzan

Charakterystyka polskiej populacji osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów: Raport z badania obserwacyjnego EX-ON
Tomasz Gabryelewicz, Sławomira Kotapka-Minc, Małgorzata Mączka, Rafał Motyl,
Tomasz Sobów, Andrzej Szczudlik, Iwona Kłoszewska, Maria Barcikowska

Kwetiapina – mechanizm działania i farmakokinetyka leku w praktyce klinicznej
Patryk Piotrowski, Andrzej Kiejna

Hazard wśród osób w wieku podeszłym
Iwona Makowska, Urszula Libera, Iwona Kłoszewska

Muzykoterapia i terapia poznawczo-behawioralnau osób starszych z rozpoznaniem depresji
Ewelina Dobrzyńska, Rafał Więcko, Helena Cesarz,
Joanna Rymaszewska, Andrzej Kiejna

Ocena aktywności reduktazy i peroksydazy glutationu w otępieniu typu Alzheimera. Doniesienie wstępne
Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek
©2004 made and hosted by mediacom