WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Podobnie jak w latach ubiegłych, ostatni tegoroczny numer czasopisma nawiązuje swą zawartością do organizowanego w dniach 7-8 grudnia III Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego we Wrocławiu.

>>list od redaktora

 
Psychogeriatria Polska 2006 Vol 3 No 4

Nierozpoznawane potrzeby pacjentów w wieku podeszłym kierowanych
do konsultacji psychiatrycznych

Suki Greaves, Mohan Bhat, Ciaran Regan, Afifa Qazi, Claudia Miranda-Castillo, Martin Orrell

Depresja w wieku podeszłym a nadużywanie i uzależnienie od benzodwuazepin
Tomasz Sobów, Elżbieta Kisiela, Iwona Kłoszewska

Palenie tytoniu i picie alkoholu w wielkomiejskiej populacji osób w starszym wieku
Małgorzata Suwała, Andrzej Gerstenkorn

Stany pobudzenia i zachowania agresywne wśród mieszkańców domów
opieki z otępieniem w chorobie Alzheimera – doniesienie wstępne

Leszek Bidzan, Magdalena Marcinkiewicz

Trudności w weryfikacji rozpoznania depresji poudarowej: analiza przypadku
Hubert Wichowicz, Grzegorz Kozera, Dariusz Gąsecki, Jerzy Landowski, P. Lass, Walenty M. Nyka

Zespoły nadwrażliwości podczas stosowania leków przeciwpadaczkowych u osób w wieku podeszłym
Monika Szewczuk-Bogusławska, Elżbieta Trypka

„Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii w psychogeriatrii”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG)
oraz Warsztaty – Ocena potrzeb osób starszych
Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE)

     Program naukowy

     Streszczenia
     Indeks autorów

Przegląd roczny artykułów z 2006 roku©2004 made and hosted by mediacom