WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

Program VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
„Psychotyzm i zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym”

Czwartek, 03 grudnia 2009

8:30-9:30 Rejestracja uczestników
8:30-9:30 Zebranie Zarządu PTPG

9:30-9:45 Uroczyste otwarcie Kongresu
wystąpienia: Prezes PTPG, J.M. Rektor AM

Michael Davidson – Old Age Psychosis Across Diagnosis Spectrum
Icelli Ilkin - Getting old and its psychological consequences
Gjumrakch Aliev, Hector H.Palacios, Eldar Gasiomov, Ludis Morales, Arturo Solis, Valentin Bragin, Jerzy Leszek – Alzeheimer Disease: Oxidative Stress Induced Vascular Hypoperfusion and Brain Mitochondrial Failure. New Scents on the Trail?

11:30-11:45 przerwa kawowa

Sesja II - 11:45-13:05 – Sesja Złotego Sponsora -KRKA
Andrzej Kiejna – Moderator
Tadeusz Parnowski - Krótki Test Stanu Psychicznego (KTSP) - przesiewowe narzędzie oceny procesów poznawczych
Bartosz  Łoza - Antypsychotyczne leczenie w psychogeriatrii: w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

13:05-13:45 lunch

Sesja III – Zaburzenia psychotyczne (13:45-15:15)
Tadeusz Parnowski - Psychoza czy psychozy w wieku podeszłym – modele badawcze
Iwona Kłoszewska – Zaburzenia psychotyczne w otępieniu
Tomasz Sobów -  Psychozy urojeniowe u pacjentów w wieku podeszłym
Nicoleta Tataru – Late-life psychoses

15:15-15:30 przerwa kawowa

Sesja IV – warsztaty (15:30-17:00)

Warsztat

Radzenie sobie ze stresem  i wypaleniem zawodowym w pracy z pacjentem – Magdalena Ciałkowska, Andrzej Kiejna

Sesja międzynarodowa

1. Sochocka M, Zaczyńska E, Taboł A, Sobczyński M, Leszek J, Błach-Olszewska Z. - Comparison of donezepil and Ginko biloba (Egb 761) effect on innate antiviral immunity of human leukocytes

2. Arturo Solis –Herrera, Maria del Carmen Arias Esparza, Ruth I. Solis-Arias, Paola E.Solis-Arias, Martha P.Solis-Arias, Hector H.Palacios, Gjumrakch Aliev - Human photosyntesis and its role in the understanding and treatment of Nurodegenerative diseases: Water splitting capacityof melanin, light and Alzheimer.

3. Gasimov E.K., Quliyeva N.T., Ayyubova G.M., Akbrarov E.Ch., Palacios H.H., Pacheco G.J., Aliev G.   – Structural condition of the perineurial sheath of the sciatic nerve at the experimental edema.

 

17:00 – 18:00 Walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (wybory)

19:30/20:00 Uroczysta kolacja – Piwnica Świdnicka


Piątek, 4 grudnia 2009

Sesja V (9:00 – 10:30) Sesja plenarna
Marek Sąsiadek, Anna Zimny – Nowe techniki neuroobrazowe w diagnostyce zaburzeń otępiennych.
Thomas Benke  -Vascular Dementia – a diagnostic and therapeutic challenge.
Sabine Baehrer -Caregivers and family members with psychotic disturbences in old age.

10:30-10:45 przerwa kawowa

Sesja VI (10:45 – 11:45) Sesja firmy NOVARTIS
Tomasz Gabryelewicz – Farmakoterapia choroby Alzheimera.
Andrzej Kiejna – Epidemiologia otępień.

11:45-12:00 przerwa kawowa

Sesja VII - (12:00- 14:00)  VARIA
Justyna Mazurek,  Wolfgang Renteln-Kruse, Joanna Rymaszewska - Potrzeby osób starszych w ośrodkach opiekuńczo-leczniczo-rehabilitacyjnych: polskim i niemieckim – wyniki wstępne.
Agnieszka Mydlikowska, Malgorzata Tylma, Agnieszka Żelwetro - Program stymulacji neuropsychologicznej jako forma oddziaływań terapeutycznych dla osób zagrożonych procesem otępiennym.
Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski – Obłęd pasożytniczy.
Anna Lemańska-Perek, Jerzy Leszek, Elżbieta Trypka, Iwona Kątnik-Prastowska - Fibronektyna  jako potencjalny marker starzenia się organizmu i chorób neurodegeneracyjnych.
Leszek Bidzan, Jakub Grabowski, Beata Dudczak, Tomasz Piasecki - Porównanie kwasu walproinowego i neuroleptyków klasycznych w terapii objawów neuropsychiatrycznych towarzyszących nabytym uszkodzeniom o.u.n.
Andrzej Kiejna - Czy perazyna może konkurować z lekami atypowymi w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego?


14:00 Uroczyste zamknięcie Kongresu
14:15 lunch
©2004 made and hosted by mediacom