WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

VIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOGERIATRYCZNEGO
WROCŁAW, 1 XII 2011

 

„Standardy leczenia zaburzeń otępiennych
i innych zaburzeń psychicznych wieku podeszłego”
 


PROGRAM RAMOWY

      - Rekomendacje rozpoznawania otępień
      - Przykłady oddziaływań niefarmakologicznych 
        u osób z MCI i otępieniem w praktyce
      - Rekomendacje  leczenia innych zaburzeń w przebiegu 
        otępień (depresji, zaburzenia świadomości, BPSD)
      - Warsztat – Prezentacja komputerowej baterii testów do diagnostyki 
         i rehabilitacji pacjentów z deficytami funkcji poznawczych
      - Niefarmakologiczne postępowanie terapeutyczne w otępieniach
      - Neurobiologia otępień
      - George Grossberg (USA)– Current and Future Concepts
         in the Diagnosis and Treatment of Alzheimer's Disease-From
         Biomarkers to Immunotherapies
      - WALNE ZGROMADZENI CZŁONKÓW PTPG

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

Wykładowcy zagraniczni: George Grossberg

Wykładowcy z Polski: Sylwia Chładzińska-Kiejna, Marta Jakubik, Marek Jarema, Iwona Kłoszewska, Joanna Kowalska, Jerzy Leszek, Agnieszka Mydlikowska, Natalia Majkowska, Justyna Mazurek, Tadeusz Parnowski, Joanna Rymaszewska, Tomasz Sobów, Bartłomiej Stańczykiewicz, Stanisława Steuden, Joanna Szczepańska–Gieracha, Elżbieta Trypka, Małgorzata Tylman, Agnieszka Wlazło, Renata Wojtyńska, Anna Zimny, Agnieszka Żelwetro

SEKRETARIAT KONGRESU
 
 

Maja Kasprzak
Marta Zagdańska
Anna Jeleń

Katedra i Klinika Psychiatrii AM
we Wrocławiu
Wybrzeże Pasteura 10, 50-367 Wrocław

tel. +(48) (71) 784 16 00
fax +(48) (71) 784 16 02
e-mail: sekretariat@ptpg.org.pl
http://www.ptpg.org.pl

http:// www.fozp.org.pl

 

Płatności za uczestnictwo w Kongresie
nalezy dokonywać na konto Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego:

PTPG ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
Bank Millenium S.A. PL08 1160 2202 0000 0001 1384 8008

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz co zawiera opłata
(np. Jan Kowalski, opłata ulgowa+uroczysta kolacja)SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, PROGRAM

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONGRESIE
©2004 made and hosted by mediacom