WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z radością przekazuję w Wasze ręce najnowszy numer czasopisma „Psychogeriatria Polska”. Moje zadowolenie jest wyrazem ostatecznego przezwyciężenia obiektywnych trudności, które Redakcja napotkała w końcu ubiegłego roku. Dzięki intensywnej pracy całego zespołu redakcyjnego optymistycznie zapatruję się na przyszłość kwartalnika, który wydajemy już od 9 lat.

>>list od redaktora

 
Psychogeriatria Polska 2012 Vol 9 No 1

Zaburzenia snu jako czynnik niekorzystny rokowniczo w chorobie Alzheimera
Sleep disturbances as predictors of progression in Alzheimer disease

Leszek Bidzan, Jakub Grabowski, Beata Dutczak, Mariola Bidzan

Rehabilitacja domowa osób w podeszłym wieku i rola zaopatrzenia ortopedycznego – opis przypadków
Home rehabilitation of elderly people and role of orthopedic equipment – cases study

Emilia Mikołajewska

Ocena wpływu leczenia psychoterapeutycznego i farmakologicznego na stan umysłowy i funkcjonalny osób z zaawansowanym otępieniem leczonych w szpitalu psychiatrycznym
Assessment of the influence of psychotherapy and pharmacotherapy on mental and functional abilities in patients with advanced dementia treated in psychiatric hospital

Elżbieta Minda, Krzysztof Galus, Elżbieta Kozak-Szkopek,Alina Kowalczyk

Potrzeby osób starszych na przykładzie zastosowania kwestionariusza Care Dependency Scale (CDS) u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
Needs of the elderly with mental disorders on the basis of Care Dependency Scale (CDS)

Marta Muszalik, Halina Zielińska-Więczkowska, Anna Wojciechowska

Werbalna fluencja afektywna i narracje emocjonalne u osób z chorobą Alzheimera i demencją naczyniową
Affective verbal fluency and emotional narrative of people with Alzheimer’s disease and vascular dementia

Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda
©2004 made and hosted by mediacom