WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy

Pragnę Państwa serdecznie powitać na łamach zimowej, ostatniej edycji Psychogeriatrii Polskiej w roku 2012.

Niniejszy numer Psychogeriatrii Polskiej wydawany jest z małym opóźnieniem, tym niemniej najistotniejsze pozostaje to, co autorzy numeru mają nam do zakomunikowania. Mam szczerą nadzieję, że uznacie Państwo aktualne wydanie naszego czasopisma za interesujące.

Korzystając z okazji, pragnę podziękować osobom, pracującym na rzecz Psychogeriatrii Polskiej w okresie ostatniego roku, których wsparcie i zaangażowanie umożliwia prezentowanie Państwu prac o wysokiej jakości.

Żywię nadzieję, że możemy kontynuować rozwój Psychogeriatrii Polskiej mając na uwadze korzyści grona profesjonalistów zainteresowanych psychiatrią wieku podeszłego, a ostatecznie korzyść pacjentów, którym służą wszelkie nasze działania.
Ponieważ stale poszukujemy sposobów, aby Psychogeriatria Polska była jak najbardziej użyteczna w Państwa codziennej praktyce na rzecz osób starszych, jesteśmy otwarci na Państwa idee oraz spostrzeżenia. Jako Redaktor Naczelny czekam na Państwa listy pod adresem andrzej.kiejna@umed.wroc.pl.

 
Psychogeriatria Polska 2012 Vol 9 No 4

Fluencja słowna i niewerbalna w różnych stadiach
i formach choroby Parkinsona
Verbal and nonverbal fluency in different stages and
forms of Parkinson’s disease

Ewa Małgorzata Szepietowska, Tomasz Hasiec, Anna Jańczyk-Mikoś

Ocena sprawności ogólnej, funkcjonowania codziennego oraz jakości życia u chorych w podeszłym wieku z podejrzeniem zespołu otępiennego
Assessment of overall efficiency, daily living activities and quality of life in elderly adults with suspected dementia

Jowita Woźniak, Anna Królicka, Anna Pokryszko–Dragan, Aldona Włodarczyk,Krzysztof Dudek, Krzysztof Włodarczyk

Rekomendacje w badaniu neuropsychologicznym: screeningowym i pogłębionym w łagodnych zaburzeniach poznawczych (MCI)
Recommendations for the screening and in-depth neuropsychological examination in mild cognitive impairment (MCI)

Renata Wojtyńska

Przegląd interwencji niefarmakologicznych w leczeniu depresji
u osób starszych
Overview of non-pharmacological interventions for depression in the elderly

Anna Jeleń, Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna

Zawiadomienia Announcements
©2004 made and hosted by mediacom