WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zachęcam do lektury kolejnego numeru naszego kwartalnika. Pełni optymizmu intensywnie pracujemy nad terminowością kolejnych wydań. Serdecznie dziękuję za nadesłane manuskrypty, które podlegają już ocenie merytorycznej, jednocześnie zachęcam do zgłaszania kolejnych prac.

W prezentowanym zeszycie zamieściliśmy cztery artykuły dotyczące izolacji społecznej osób z otępieniem typu Alzheimera w procesie neurorehabilitacji, wsparcia w opiece pielęgniarskiej pacjentów w podeszłym wieku przed zabiegiem operacyjnym oraz oblicz starości i obciążenia opiekunów.

Prace nad organizacją kolejnego Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego dobiegają końca. W niniejszym numerze publikujemy ostateczny program wydarzenia naukowego, które ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu kongresów i konferencji naukowych w Polsce. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tematyką zagadnień zaproponowanych przez prelegentów oraz zaszczycenie nas swoją obecnością.

 
Psychogeriatria Polska 2012 Vol 9 No 2

Ocena izolacji społecznej osób z otępieniem typu Alzheimera w procesie neurorehabilitacji
An evaluation of social isolation of people with Dementia of the Alzheimer Type in the process of neurorehabilitation

Beata Łukaszewska, Wiesław Tomaszewski,Andrzej Mirski, Mariola Bidzan, Maria Bazan, Anna Rasmus

Wsparcie w opiece pielęgniarskiej pacjentów w podeszłym wieku przed zabiegiem operacyjnym – na tle czynników socjo-demograficznych
The role of nursing team in supporting elderly patients awaiting operation – in relation to socio-demographic factors.

Halina Zielińska-Więczkowska, Kamila Pryka, Marta Muszalik,
Kornelia Kędziora-Kornatowska

Obciążenie opiekunów jako czynnik delegowania opieki do instytucji psychogeriatrycznych
Caregivers’ burden as a factor of nursing home admission

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Maja Kasprzak

Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa
Faces of of old age – review of the literature

Marta Makara-Studzińska, Karolina Kryś-Noszczyk
©2004 made and hosted by mediacom