WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Szanowni Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”,

W numerze tym z wielkim smutkiem żegnamy naszego Przyjaciela, członka Rady Naukowej czasopisma, Profesora Adama Bilikiewicza, któremu wiele zawdzięcza „Psychogeriatria Polska” – i Jego pamięci chcielibyśmy zadedykować to wydanie.
Wszystkim zainteresowanym przypominamy o zbliżającym się IV Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, którego tematyka „Psychogeriatria w praktyce ogólnolekarskiej” nie była dotychczas szerzej promowana.

U progu sezonu wakacyjnego życzę wszystkim Czytelnikom przyjemnego, udanego wypoczynku.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2007 Vol 4 No 2

Relacje lekarz – pacjent
Problems of relation doctor – patient

Michał Jeleń

Psychozy schizofreniczne o późnym początku
Late-onset schizophrenia

Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska

Metapamięć u osób z patologią mózgu
Metamemory in patients with the brain dysfunction

Ewa Szepietowska

Wpływ dawki kwasu walproinowego na redukcję zaburzeń zachowania u osób z organicznymi zaburzeniami osobowości
Valproate dose and reduction of behavioural disturbances in patients with organic personality disorder

Joanna Łapin, Leszek Bidzan, Jacek Turczyński, Krzysztof Sołtys

Weryfikacja radiologiczna w oparciu o kryteria NINDS-AIREN rozpoznania otępienia naczyniopochodnego
NINDS-AIREN verification of diagnosed vascular dementia

Joanna Łapin, Barbara Bobek-Billewicz, Krzysztof Sołtys, Jacek Turczyński, Leszek Bidzan

Zaburzenia otępienne w przebiegu olbrzymiego oponiaka śródczaszkowego – opis przypadku Dementive disorders in the course of intracranial gigant meningioma – case report
Jacek Radzik, Andrzej Dołhun, Konstanty Gurański, Jerzy Leszek
©2004 made and hosted by mediacom