WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”,

Ostatni tegoroczny numer czasopisma tradycyjnie już poświęcony jest odby-wającemu się we Wrocławiu, kolejnemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.

Cieszymy się z zapowiedzianego udziału w nim wielu znakomitych gości, w tym także z zagranicy. Jednym z nich będzie prof. Kurt Jellinger z Wiednia, nestor psychogeriatrii europejskiej, którego artykuł zamieszczamy na naszych łamach.

Kolegium Redakcyjne z radością informuje, że według ostatniej oceny czasopism naukowych MNiSW za publikację artykułu na łamach Psychogeriatrii Polskiej przyznawane są 4 punkty.

Zamykając grudniowy numer „Psychogeriatrii Polskiej”, życzę  wiele zadowolenia z uczestnictwa w IV Kongresie PTPG, związanych z tym nowych idei oraz inicjatyw naukowych. Wszystkim Państwu zaś – Czytelnikom i biorącym udział w Kongresie – radosnych Świąt i wiele pomyślności w nadchodzącym 2008 roku.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2007 Vol 4 No 4

New Possibilites for Early Diagnosis of Alzheimer Disease: „Alzheimer Associated Gene” and Blood Biomarkers
Nowe możliwości sprzyjające wczesnemu rozpoznawaniu choroby Alzheimera: „Alzheimer Associated Gene” i biomarkery krwi

Kurt A. Jellinger

CYP2D6 in patients with Alzheimer’s disease from the Iberian Peninsula: Pharmacogenetic implications for drug development and current therapeutics
Polimorfizm genu CYP2D6 w grupie pacjentów z chorobą Alzheimera pochodzenia iberyjskiego: implikacje farmakogenetyczne odpowiedzi na stosowaną terapię
Ramón Cacabelos, Ruth Llovo, Lucía Fernández-Novoa, Carmen Fraile, Lola Corzo

Perspektywy kształcenia w psychogeriatrii w Europie i Polsce
Training in old age psychiatry perspectives in Europe and Poland

Ewelina Dobrzyńska, Joanna Rymaszewska, Adam Pietrulewicz, Andrzej Kiejna

Odrębności w obrazie klinicznym epizodu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzenia depresyjnego nawracającego u pacjentów w wieku podeszłym
Clinical differences between depression in the course of bipolar disorder and recurrent depressive disorder in the elderly

Tomasz Sobów, Elżbieta Kisiela, Małgorzata Bocheńska, Iwona Kłoszewska

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG)
4th Congress of the Polish Association of Geriatric Psychiatry
©2004 made and hosted by mediacom