WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”,

Z prawdziwą radością oddajemy w Wasze ręce kolejny zeszyt naszego czasopisma, który otwiera piąty już rok istnienia „Psychogeriatrii Polskiej” na rynku wydawniczym.

Cieszymy się, że pismo zjednuje sobie co raz szersze grono czytelników, a równocześnie wzrasta motywacja autorów do publikowania na naszych łamach.
Relatywnie duża ilość nadsyłanych prac oraz ich zróżnicowanie tematyczne mają zagwarantować Państwu wartościową i ciekawą lekturę.

Pragniemy by również ten numer, dzięki jego zawartości wzbudził zainteresowanie, stanowił inspirację naukową i wzbogacał wiedzę kliniczną.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2008 Vol 5 No 1

Starzenie, choroba Alzheimera i butyrylocholinoesteraza
Ageing, Alzheimer Disease and butyrylocholinoesterase

Jerzy Vetulani

Prewencja i postępowanie w zaburzeniach świadomości
Prevention and management in delirium

Tadeusz Parnowski

Zachowania agresywne w przebiegu schizofrenii i otępienia u mieszkańców domu opieki
Aggressive behaviors in the course of schizophrenia and dementia among nursing home residents

Leszek Bidzan, Katarzyna Józepczuk

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym – wpływ choroby i prowadzonego leczenia na samopoczucie chorego
Hypertensive elderly patients – the influence of disease and treatment on patients’ life

Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Muszyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dominika Reksa, Bartosz J. Sapilak, Andrzej Steciwko

Zaburzenia węchu w przebiegu fizjologicznego starzenia i w chorobie Alzheimera
Olfactory impairment in normal aging and in Alzheimer’s disease

Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska, Anna Grabowska
©2004 made and hosted by mediacom