WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIEFundacja Ochrony
Zdrowia Psychicznego

prowadzi działalność wydawniczą oraz organizuje konferencje naukowe i szkoleniowe w zakresie psychiatrii.Cel statutowy fundacji OZP to:


1. Inicjowanie, wspieranie i koordynacja wszelkich działań mających na celu
    ochronę zdrowia psychicznego oraz rozwój infrastruktury i badań związanych
    z ochroną zdrowia psychicznego, a w szczególności:

2. Pomoc w sprawnym i skutecznym dopływie informacji i wszelkich materiałów
    związanych z ochroną zdrowia psychicznego do środowiska medycznego
    oraz społeczeństwa.

3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sponsorami, a organizatorami
    i uczestnikami ochrony zdrowia psychicznego.

4. Opieka merytoryczno-finansowa nad ośrodkami realizującymi przekształcenia
    systemowe i strukturalne w dziedzinie zdrowia psychicznego.

5. Upowszechnianie: 
     - nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych metod leczenia, 
     - wiedzy na temat chorób psychicznych, 
     - modeli zdrowego funkcjonowania psychicznego,
     - nowoczesnych systemów zarządzania strukturami zajmującymi się
       ochroną zdrowia psychicznego.

6. Współpraca ze specjalistycznymi firmami związanymi z leczeniem chorób
    psychicznych, profilaktyką zdrowia psychicznego, badaniami nad przyczynami
    zaburzeń psychicznych i metodami ich leczenia.

7.  Udział i współudział w tworzeniu infrastruktury materialnej związanej
    z ochroną zdrowia psychicznego i przekształcaniem jej struktury zgodnie
    ze światowymi tendencjami.

8. Fundowanie nagród za zasługi na rzecz rozwoju ochrony zdrowia
    psychicznego, osiągnięcia badawcze i organizacyjne w zakresie ochrony
    zdrowia psychicznego, oraz fundowanie stypendiów dla osób wspierających
    działalność fundacji lub z nią współpracujących.

9. Fundacja może podejmować działalność gospodarczą dla pomnażania
    środków finansowych przeznaczonych na realizację celów statutowych
    oraz uczestniczyć w innych powiązaniach gospodarczych.


Adres:e-mail:

NIP:

REGON:

Rachunek:

Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Nożownicza 4/8
50-119 Wrocław

fozp@fozp.org.pl

897-10-11-950

930582700

BZ WBK S.A. I o/Wrocław
52 1090 2398 0000 0006 0802 3552
SWIFT CODE: WBKPPLPP
©2004 made and hosted by mediacom