WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Świadomi faktu, że rozpoczął się sezon urlopowy przedkładamy Państwu kolejny numer czasopisma. Wypoczynek po roku często trudnej i wymagającej poświęceń pracy stanowi nieodzowny element życia zawodowego. Mamy jednak nadzieję, że znajdziecie Państwo kilka chwil na przejrzenie publikacji, które zawarliśmy w wakacyjnym numerze „Psychogeriatrii Polskiej”.

Umieściliśmy w nim wspólne opracowanie wybitnych ekspertów w dziedzinie zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, stanowiące propozycję standardów w leczeniu i opiece nad osobami cierpiącymi z powodu otępień. Ta obszerna, opatrzona pragmatycznymi wskazówkami, praca wymaga od czytelników większej ilości wolnego czasu, którego mamy nadzieję nie zabraknie Państwu podczas tegorocznego lata.

Życzymy naszym czytelnikom udanego wypoczynku, przyjemnej lektury oraz zapraszamy do nadsyłania własnych prac oraz streszczeń proponowanych prezentacji na V Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, które w tym roku odbędzie się, niemal już tradycyjnie, w grudniu.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2008 Vol 5 No 2

Standardy leczenia otępień
Standards in dementia care

Andrzej Kiejna, Przemysław Pacan, Elżbieta Trypka, Tomasz Sobów,Tadeusz Parnowski, Iwona Kłoszewska, Leszek Bidzan, Agnieszka Borzym, Dorota Antoniak, Urszula Cieślak, Ewa Paszkowska, Marek Jarema

Potrzeby osób w starszym wieku – definicje i narzędzia oceny
Needs of the elderly – definitions and instruments of assessment

Joanna Rymaszewska, Aldona Szmigiel

Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE)– badanie polskiej wersji narzędzia
Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE)– study of Polish version of the tool

Joanna Rymaszewska, Renata Kłak, Agnieszka Synak
©2004 made and hosted by mediacom