WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy

W imieniu Kolegium Redakcyjnego witamy Was serdecznie u progu rozpoczy-nającego się nowego roku akademickiego, po wakacjach i zachęcamy do sięgnięcia po kolejny numer naszego czasopisma.

Zamieszczone w nim artykuły dotykające aspektów medycznych, psychologicznych i środowiskowych zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym stanowią nie tylko ciekawą lekturę, ale  zwracają uwagę na wielowymiarowość opieki nad seniorami.

Mamy nadzieję, że ten numer „Psychogeriatrii Polskiej” będzie dla Państwa wartościowym edukacyjnie i inspirującym do działalności naukowej.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2008 Vol 5 No 3

Power in Iranian Elders: Barriers and Facilitators
Potencjał osób starszych w Iranie: bariery i ułatwienia

M Ravanipour, S Salehi, F Taleghani, HA Abedi, MJ Schuurmans

Samoopieka osób starszych w kontekście psychologii zdrowia.
Założenia teoretyczne
Self-management of elderly people from the perspective of health psychology. Theoretical assumptions

Agnieszka Wlazło, Jerzy Leszek

Rozpoznanie cech geometrycznych charakteryzujących zmiany zanikowe mózgu w chorobie Alzheimera dla danych obrazowych z tomografii komputerowej
Recognition of the geometric features characterizing brain atrophic changes in Alzheimer’s disease, based on computer tomography image information

Marta Tabakow, Martin Tabakow, Halina Kwaśnicka, Anna Czarnecka, Marek Sąsiadek

Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne oraz funkcjonowanie społeczne a nasilenie otępienia
Relationship between behavioral and psychological symptoms and functional status and severity of dementia

Leszek Bidzan, Magdalena Marcinkiewicz

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u chorego na astmę z zaburzeniami funkcji poznawczych
Diagnostic and therapeutic difficulties in aging patient suffering from asthma with cognitive disorders

Bernard Panaszek
©2004 made and hosted by mediacom