WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


W szóstym roku wydawania Czasopisma chcielibyśmy z dumą podkreślić, że tytuł nasz zjednuje sobie coraz większe zainteresowanie czytelnicze, co znajduje wyraz w wzrastającej liczbie prenumerat instytucjonalnych i indywidualnych. Jest to wynikiem dbałości Zespołu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny Psychogeriatrii Polskiej, ale też rosnącej potrzeby pogłębiania wiedzy z tego zakresu wśród pracowników ochrony zdrowia w związku z zwiększaniem się populacji osób w wieku podeszłym z towarzyszącymi zaburzeniami psychiatrycznymi.

Dziękujemy za to zaufanie i obiecujemy dołożyć starań aby Psychogeriatria Polska spełniała standardy nowoczesnego czasopisma naukowego i informacyjnego, a obecny numer i kolejne zeszyty nie zawiodły Państwa oczekiwań.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2009 Vol 6 No 1

Depresyjność a poczucie koherencji u osób z rozpoznaniem typu 2 cukrzycy
Depression and the sense of coherence in patients with type 2 diabetes

Krystyna Kurowska, Elżbieta Strzesak, Mariola Głowacka,  Mirosława Felsmann, Danuta Ponczek

Poczucie koherencji u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi
Sense of coherence in patients with rheumatic disorders

Krystyna Kurowska, Katarzyna Żegarska, Mariola Głowacka, Mirosława Felsmann, Marzena Humańska

Współzależność pomiędzy nasileniem stanów depresyjnych a poczuciem jakości życia u osób starszych
Correlation among intensification of depressive states and the feeling of life quality in the elderly

Marzena A. Humańska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i depresyjnymi. Ocena skuteczności przeprowadzonego szkolenia
Attitude of physiotherapists towards elderly patients with mental and depression disorders. Assessment of professional training effectiveness

Joanna Szczepańska-Gieracha, Justyna Wieprow, Joanna Kowalska

Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu
Anticonvulsants in the treatment of behavioral symptoms accompanying dementia

Tomasz Sobów
©2004 made and hosted by mediacom