WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIEKwartalnik Psychogeriatria Polska publikuje prace dotyczące zagadnień psychogeriatrii i jej pogranicza z innymi dyscyplinami naukowymi, w których został uwzględniony aspekt psychiatryczny, społeczny i zagadnienia związane z leczeniem.

Przed przesłaniem pracy prosimy zapoznać sie z regulaminem ogłaszania prac oraz instrukcją dla autorów. Prace należy przesyłać na adres redakcji.


 regulamin ogłaszania prac i instrukcję dla autorów
 oświadczenie autorów o wkładzie do publikacji (PDF)
 oświadczenie autorów o wkładzie do publikacji (MS Word)Dla recenzentów:


formularz Reviewer's Report
formularz Confidentional Memorandum

 

 

 


tel.:
fax:

e-mail:

Redakcja „Psychogeriatrii Polskiej”
Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Nożownicza 4/8
50-119 Wrocław

(+48) (71) 343 21 52
(+48) (71) 343 21 55

sekretariat@psychogeriatria.fozp.org.pl
©2004 made and hosted by mediacom