WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Koleżanki i Koledzy, Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Składam na Państwa ręce kolejny numer naszego czasopisma. Zgodnie
z dotychczasową polityką wydawniczą periodyku Kolegium redakcyjne starało się wybrać prace zróżnicowane pod względem tematycznym. Poruszane zagadnienia skupiają się wokół obszaru psychiatrii wieku podeszłego, omawiając je z szerszej perspektywy. Mam nadzieję, że interdyscyplinarność materiału uatrakcyjnia ofertę naszego czasopisma.

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam do uczestnictwa w organizowanym w dniach 3-4 grudnia 2009 VI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, którego tematem wiodącym będzie w tym roku: Psychotyzm i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. Zachęcam do zgłaszania propozycji tematów prezentacji ustnych oraz plakatowych. Streszczenia przyjętych wystąpień zamieszczone będą na łamach grudniowego numeru czasopisma.

Życzę Państwu, aby podczas zbliżającego się okresu wakacyjnego znaleźli Państwo czas na wszystko to, na co brakuje Państwu czasu w okresie całorocznej intensywnej pracy. Natomiast kolegium redakcyjne dołoży w tym czasie wszelkich starań, aby jesienny numer Psychogeriatrii Polskiej spełnił Państwa oczekiwania.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2009 Vol 6 No 2

Dynamika zmian zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera
Dynamics of changes in behavioral disturbances in Alzheimer Type of Dementia

Maria Pąchalska, Leszek Bidzan, Anna Pufal, Mariola Bidzan, Beata Łukaszewska

Transferazy glutationowe klasy Omega i ich znaczenie w neuropsychiatrii
The Omega glutathione s-transferases and theirs significance in neuropsychiatry

Dominika Berent, Janusz Szemraj, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

Decyzje związane ze sztucznym odżywianiem i nawadnianiem chorych na zaawansowaną demencję
Artificial nutrition and hydration decisions in patients with advanced dementia

Beata Babiarczyk, Jolanta Kolonko

Upadki osób w podeszłym wieku – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
Falls in old age – reasons, consequences, prophylaxis

Agnieszka Borzym

Farmakoekonomika leczenia choroby Alzheimera a potrzeby pacjentów i ich opiekunów
Pharmacoeconomics of Alzheimer disease treatment and patients’ and their caregivers’ needs

Magdalena Ciałkowska, Andrzej Kiejna
©2004 made and hosted by mediacom