WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Szanowni Czytelnicy „ Psychogeriatrii Polskiej”,

Bogactwo badań nad zaburzeniami psychicznymi występującymi u osób w wieku podeszłym pozwala nam przygotowywać i wybierać do druku artykuły o zróżnicowanej tematyce.

Dzięki temu, kolejny numer czasopisma dotyka zarówno aspektów społecznych, psychologicznych, jak i biologicznych procesu starzenia się.

Pragniemy, aby lektura „ Psychogeriatrii Polskiej” pozwoliła nie tylko na doskonalenie warsztatu praktyka i klinicysty, ale również motywowała do własnych obserwacji oraz kreowania nowych, ciekawych badań naukowych.

Zachęcamy zatem Wszystkich Czytelników do dzielenia się swymi spostrzeżeniami; do współpracy i współtworzenia kwartalnika „ Psychogeriatria Polska”, poprzez nadsyłanie autorskich, szczególnie oryginalnych artykułów.

Mamy nadzieję, że ten numer spełni Państwa oczekiwania i będzie stanowił inspirację w pracy.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2009 Vol 6 No 3

Clinical social work in mental health – aspects with depressive inpatients
Zagadnienia kliniczne socjoterapii w grupie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – aspekty pracy z pacjentami hospitalizowanymi z powodu zaburzeń depresyjnych

Sabine Bährer-Kohler

Ocena stopnia zaburzeń snu opiekunów chorych z chorobą Alzheimera leczonych inhibitorami esterazy cholinowej oraz Cerebrolizyną
Evaluation of the caregivers sleep disturbances of Alzheimer’s disease patients treated with acetylcholine inhibitors and Cerebrolysin

Andrzej Fidor, Maria Pilarczyk, Marcin Nastaj

Rozpowszechnienie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych w populacji regionu gdańskiego
Prevalence of MCI in a population from area near Gdańsk

Leszek Bidzan, Jacek Turczyński, Katarzyna Szabert

Czynniki prognostyczne nawrotu depresji u pacjentów w wieku podeszłym
Factors predicting the relapse of depression in the elderly

Elżbieta Kisiela, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów

The course of meningioma of the olfactory groove in a patient with a 7-year long psychiatric history:Case study, and diagnostic difficulties
Przebieg oponiaka okolicy rynienki węchowej u pacjentki z 7-letnim wywiadem psychiatrycznym: studium przypadku i trudności diagnostyczne

Jacek Radzik, Aleksandra Zawadzka, Jerzy Leszek, Maciej Miś, Adam Druszcz

Poczucie koherencji a występowanie stanów depresyjnych u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Sense of coherence (SOC) and depression in students of the University of the Third Age

Halina Zielińska-Więczkowska, Waldemar Ciemnoczołowski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Przyczyny hospitalizacji kobiet z zespołami otępiennymi w oddziale psychogeriatrycznym
Causes of hospital admission of women with dementia to a psychogeriatric department

Edyta Głowacka, Katarzyna Broczek
©2004 made and hosted by mediacom