WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy!

Grudniowy numer Psychogeriatrii Polskiej tradycyjnie poświęcony jest Kongresowi PTPG, którego uczestnicy spotkają się już po raz szósty. Z roku na rok wspomniane wydarzenie naukowe zyskuje coraz większe uznanie nie tylko wśród uczestników, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie psychiatrii wieku podeszłego, lecz również wśród zagranicznych wykładowców.

Organizatorzy mają nadzieję, że coraz bardziej międzynarodowy charakter spotkań naukowych we Wrocławiu korzystnie wpłynie na wymianę doświadczeń, opinii oraz ustanawianie wspólnych naukowych celów. Życzę Państwu owocnych obrad.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2009 Vol 6 No 4

Oxidative Stress Induced Mitochondrial Failure and Cellular Hypoperfusion: Implication in the Pathogenesis of Alzheimer Disease
Uszkodzenia mitochondrialne i hypoperfuzja komórkowa indukowane stresem oksydacyjnym: wpływ na patogenezę choroby Alzheimera

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Gerardo J. Pacheco, Eldar Gasimov, Ludis Morales, Dmitry Gokhman, Mark E. Obrenovich, Valentin Bragin, Arturo Soils, Jerzy Leszek

Poczucie koherencji a style radzenia sobie chorych z przebytym zawałem mięśnia sercowego
Sense of coherence and patients’ ways of coping with heart attack

Krystyna Kurowska, Mariola Wierzkowska, Mariola Głowacka, Leokadia Rezmerska

VI Kongres Polskiego towarzystwa Psychogeriatrycznego
Congress of Polish Association of Geriatric Psychiatry
©2004 made and hosted by mediacom