WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

Drodzy czytelnicy,

Z prawdziwą przyjemnością proponuję Państwu lekturę pierwszego numeru no-wego czasopisma naukowego „Psycho-geriatria Polska”, która jest kontynuacją „Rocznika Psychogeriatryczngo”.

Artykułem otwierającym pierwszy nu-mer czasopisma jest tekst prof. Adama Bilikiewicza, pioniera psychogeriatrii polskiej, twórcy i Redaktora Naczelnego „Rocznika Psychogeriatrycznego”, przedstawiający refleksje Pana Profe-sora nad aktualną sytuacją psycho-geriatrii w Polsce.

Wśród interesujących prac oryginalnych przedstawiamy między innymi artykuł prof. Ralfa Ihl’a, wybitnego psycho-geriatry z Uniwersytetu w Düsseldorfie, który podjął się funkcji współredaktora części angielskojęzycznej. >>więcejPsychogeriatria Polska 2004 Vol1 Nr1

 

Aktualna sytuacja psychogeriatrii w Polsce
Adam Bilikiewicz

 

Stan pomiędzy zdrowym starzeniem się a otępieniem –  
jak go określić?

Ralf Ihl

 

Otępienie z ciałami Lewy’ego – opis dwu przypadków.
Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska

 

Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w łagodnych
zaburzeniach funkcji poznawczych.

Leszek Bidzan, Mariola Bidzan

 

Układ glutamatergiczny w chorobie Alzheimera.
Jerzy Vetulani

 

Memantyna - nadzieja w leczeniu otępień i innych schorzeń 
neurodegeneracyjnych

Jerzy Vetulani

 

Trazodon w psychogeriatrii
Bartosz Grotthus, Jacek Radzik, Jerzy Leszek

 

Cholesterol, metabolizm B-amyloidu i choroba Alzheimera: 
od neurobiologii do potencjalnej terapii

Marcin Wojtera, Tomasz Sobów

 

Czy można zmniejszyć obciążenia ekonomiczne
związane z chorobą Alzheimera.

Andrzej Kiejna, Joanna Rymaszewska, Tomasz Adamowski
©2004 made and hosted by mediacom