WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy,

oddaję w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika. Mam nadzieję, że wybrane przez Kolegium redakcyjne publikacje spotkają się z Państwa uznaniem i przyczynią się do poszerzenia horyzontów wiedzy medycznej z zakresu psychiatrii wieku podeszłego.

Tradycyjnie już zachęcam do przesyłania manuskryptów prac badawczych, poglądowych oraz opisów przypadków szczególnie, że podwyższenie punktacji MNiSW do 6 punktów stanowić może znaczący wkład w dorobek naukowy każdego z autorów.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2010 Vol 7 No 2

Poczucie koherencji (SOC) a funkcjonowanie w codziennym życiu mieszkańców domów pomocy społecznej dla przewlekle i somatycznie chorych
Sense of coherence (SOC) and every day functioning in chronically ill pensioners of nursing homes

Krystyna Kurowska, Iwona Bąk

Metoda Delphi. Źródła, proces, zastosowanie w ocenie psychospołecznych aspektów psychogeriatrii
The Delphi Method. Origins, process, implementation in assessment of psychosocial aspects of old age psychiatry.

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Patryk Piotrowski, Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna

Zaburzenia snu w chorobach zwyrodnieniowych mózgu
Sleep disturbances neurodegenerative diseases

Leszek Bidzan

Zaburzenia poznawcze i emocjonalne a długość pobytu osób starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym
Cognitive and emotional disturbances and length of stay of elderly people in a nursing home facility

Joanna Kowalska, Joanna Szczepańska-Gieracha, Joanna Piątek

Wpływ kwasów omega-3 (DHA) na zaburzenia otępienne, w tym chorobę Alzheimera w badaniach zwierzęcych
Effect of omega-3 (DHA) on dementia disorders, including Alzheimer’s disease in animal studies

Stańczykiewicz Bartłomiej, Nowacki Dorian, Jakubik Marta, Rymaszewska Joanna

Zawiadomienia Announcements
©2004 made and hosted by mediacom