WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Koleżanki i Koledzy, Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Oddaję w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika Psychogeriatria Polska.
W zeszycie zamieszczamy interesującą pracę zespołu profesora Carlosa Augusto de Mendonça Lima, w której zwrócono uwagę na sytuację psychiatrii wieku podeszłego w jednym z sześciu regionów Światowej Organizacji Zdrowia.

Kolejne publikacje to kontynuacja – opisywanych już w poprzednich numerach – badań nad poczuciem koherencji w zróżnicowanych populacjach pacjentów należących do zaawansowanych wiekowo grup społecznych.

Interesujące, uzupełnienie zeszytu stanowi artykuł wskazujący niedostatki w szkoleniu kadr medycznych, którego wyniki pozyskano dzięki badaniu
z wykorzystaniu metody delfickiej.

Życzę Państwu udanej lektury.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2010 Vol 7 No 3

Ageing and mental health resources for older persons in the WHO South East Asia Region
Starzenie się oraz zasoby usług zdrowotnych przeznaczonych dla osób w wieku podeszłym w regionie WHO połudnowo-wschodniej Azji

Carlos Augusto de Mendonça Lima, Annette Leibing, Rüdiger Buschfort

Poczucie koherencji a depresyjność u osób z chorobą nowotworową
Sense of coherence and depression in patients with neoplastic disease of nursing homes

Krystyna Kurowska, Sylwia Dahms, Mariola Głowacka, Beata Haor

Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów ośrodków opieki długoterminowej w zakresie tematyki psychiatrycznej
Educational needs of medical doctors who consult in long term care facilities in the field of psychiatry

Tomasz Adamowski, Przemysław Biecek, Stanisław Dorosz, Elżbieta Kraska, Agnieszka Lis, Jarosław Łączkowski, Piotr Melnyczok, Małgorzata Normantowicz-Zakrzewska, Marek Porczyński, Elżbieta Powierża-Anders8, Jan Wilk

Poczucie koherencji (SOC) a funkcjonowanie w życiu codziennym pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu
Sense of coherence (SOC) versus everyday life functioning of residents of day-care center.

Krystyna Kurowska, Malwina Wiśniewska

Zawiadomienia Announcements
©2004 made and hosted by mediacom