WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Koleżanki i Koledzy, Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Minęło już siedem lat od kiedy wydaliśmy pierwszy numer naszego czasopisma. W owym czasie udało nam się publikować prace autorów z kraju i zagranicy. Wartość naukowa manuskryptów, tym samym ilość ich cytowań, umożliwiła uzyskanie przez kwartalnik wyższej oceny punktowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowy zaś charakter publikacji otworzył drogę dla indeksacji prac w powszechnie wykorzystywanych bazach danych,
z których wspomnę jedynie o EMBASE.

W kolejnym roku wydawniczym postaramy się podwyższyć rangę Psychogeriatrii Polskiej wybierając spośród nadsyłanych prac publikacje o najwyższej wartości naukowej, jak również edukacyjnej. Wierzę, że przyjęta strategia zmotywuje naszych dotychczasowych i nowych autorów do jeszcze bardziej wytężonej
i co najważniejsze satysfakcjonującej pracy twórczej.

W numerze pierwszym publikujemy pracę prof. Gjumrakcha Alieva oraz współpracowników, stanowiącą merytoryczną podstawę jego wystąpienia mającego miejsce podczas VII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2011 Vol 8 No 1

Problemy długoterminowej hospitalizacji i rehabilitacji osób starszych z zaburzeniami poznawczymi
Problems of long-term hospitalization and rehabilitation of the elderly with cognitive deficits

Joanna Szczepańska-Gieracha, Joanna Kowalska, Joanna Rymaszewska

Subiektywna ocena własnej pamięci u osób z różnych faz dorosłości
Subjective assessment of their own memory in persons with different stages of adulthood

Ewa Małgorzata Szepietowska, Ewelina Gmitruk

Oxidative Stress-induced Mitochondrial DNA Overproliferation and Deletion, Cellular Hypoperfusion and Brain Hypometabolism In the Context of Cerebrovascular and Alzheimer Disease: Offer New and Successful Targets for the Drug Delivering and Treatment
Nadmierny rozrost i zanik mitochondrialnego DNA spowodowane stresem tlenowym,zmniejszeniem perfuzji i metabolizmu tkanki mózgowej w chorobie naczyniowej mózgu i Alzheimera: nowa oferta skutecznej terapii.
Gjumrakch Aliev, M.D.&Ph.D;  Hector H. Palacios, B.S; Bharat Yendluri Bhushan, B.S;  Kazimierz Gąsiorowski, M.D.&Ph.D;  Dmitry Gokhman, Ph.D; Vagif B.  Shadlinski, M.D.&Ph.D, D.Sc; Valentin Bragin,  M.D.&Ph.D;  and  Jerzy Leszek, M.D.&Ph.D

Wybrane standardy leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych: podobieństwa i różnice
Selected standards of treatment of bipolar disorder: similarities and differences

Andrzej Kiejna

Zawiadomienia Announcements
©2004 made and hosted by mediacom