WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Koleżanki i Koledzy, Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Czas wakacji i wypoczynku upłynął, oddajemy zatem w Wasze ręce nowy
numer czasopisma. Przygotowane artykuły to prace badawcze polskich autorów, poruszające ważne kwestie z zakresu psychogeriatrii społecznej, jak np.: samoocena jakości życia, ocena funkcjonowania pacjentów w wieku podeszłym w aspekcie jakości życia.

Wnioski sformułowane na podstawie opisywanych badań, mamy nadzieję, skłonią Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami klinicznymi
i obserwacjami.

Zachęcamy Wszystkich autorów do publikowania, zwłaszcza artykułów oryginalnych na łamach „ Psychogeriatrii Polskiej”. Oczekujemy również Waszych recenzji książek, doniesień kongresowych etc.

Liczymy, że kwartalnik będzie forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń, z poważaniem


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2011 Vol 8 No 2

Funkcjonowanie pacjentów w starszym wieku z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie jakości życia (Q0L).
Functioning of elderly patients with mental disorders in the quality of life assessment

Marta Muszalik, Halina Zielińska-Więczkowska, Anna Wojciechowska,Kornelia Kędziora-Kornatowska

Samoocena jakości życia osób starszych na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS)
Self – assessment of the quality of life of aged people on the example of the Social Welfare House residents

Krystyna Kurowska, Aleksandra Kajut

Ocena pacjentów starszych po udarze mózgu według Skandynawskiej Skali Udarów
Assessment of older patients after stroke according Scandinavian Neurological Stroke Scale

Wioletta Dziubek, Joanna Kowalska, Witold Nowak

Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne wśród pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS) – badania wstępne.
Sense of coherence versus health behaviours among Social Welfare Home residents - preliminary studies

Krystyna Kurowska, Justyna Sulkowska
©2004 made and hosted by mediacom