WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE


Drodzy Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Zbliżamy się do końca ósmego roku obecności naszego kwartalnika na rynku czasopism naukowych. Mam nadzieję, że mijający 2011 rok oraz lektura wybranych przez Kolegium Redakcyjne manuskryptów pozytywnie wpłynęły na rozwój zawodowy naszych czytelników.

W bieżącym roku, na drodze wyjątku, zmuszeni jesteśmy połączyć dwa zeszyty czasopisma, aby sprostać wymogom technologicznym druku i zapewnić dostęp do materiałów konferencyjnych uczestnikom VIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Podobnie jak w latach ubiegłych coroczne spotkanie praktyków zainteresowanych psychiatrią wieku podeszłego odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia w Hotelu Wrocław.

W prezentowanym numerze zamieściliśmy także interesujący artykuł przygotowany przez Marca Obrenovicha i zespół pracowników naukowych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, Polsce i Azerbejdżanie. Rozwija on zagadnienie nauk podstawowych dotyczące roli zaburzeń regulacji białek sprzężonych z białkiem G, ze szczególnym uwzględnieniem roki GRK2,
w patogenezie chorób otępiennych.

Korzystając z okazji w imieniu całego Kolegium Redakcyjnego pragnę życzyć Państwu powodzenia w Nowym Roku


Redaktor Naczelny
Prof. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2011 Vol 8 No 3-4

Selective Loss of GRK2 Regulation and Its Consequences: Cerebrovascular Complications and Alzheimer disease
Wybiórczy ubytek w zakresie regulacji GRK2 i jego konsekwencje: powikłania naczyniowo-mózgowe i choroba Alzheimera

Mark E. Obrenovich1, Kazimierz Gąsiorowski, Hector H. Palacios,Dmitry Gokhman,  Vagif B. Shadlinski, Valentin Bragin, Jerzy Leszek, and Gjumrakch Aliev

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
8th Congress of the Polish Association of Geriatric Psychiatry
©2004 made and hosted by mediacom