WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

 

Schizofrenia - perspektywa społeczna - sytuacja w Polsce

Raport powstał pod redakcją:
Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kiejny,
dr n. med. Patryka Piotrowskiego, dr
hab. n. med. Tomasza Adamowskiego.

 

Schizofrenia, to zaburzenie psychiczne, które określić można jako zespół kliniczny lub zbiór objawów, które zazwyczaj występują razem, jednakże niezmiernie trudno jest podać jednoznaczną, a zarazem trafną jej definicję.

 

Schizofrenia występuje u mniej niż 1% populacji ogólnej, jednak generuje znaczne obciążenie ekonomiczne. 10 % rencistów w Polsce to pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii, pobierający renty, na które ZUS w 2010 r.przeznaczył ponad 940 mln zł. W celu oceny sytuacji zawodowej pacjentów w Polsce, przeprowadzono badanie terenowe, które wykazało, że schizofrenia jest ważnym czynnikiem ryzyka wykluczenia z rynku pracy.

Nieco mniej niż połowa pacjentów pracowała w momencie rozpoznania, ale po diagnozie, aż 72 % zatrudnionych utraciło pracę, co więcej częstotliwość hospitalizacji zwiększa ryzyko utraty pracy: aż do 93% przy liczbie powyżej pięciu pobytów. Dane są tym bardziej poruszające, ponieważ schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które diagnozuje się przeważnie u osób młodych, dopiero wchodzących w dorosłość, zaczynających rozwój zawodowy czy zakładających rodziny. Raport stanowi pierwszą tego typu publikację w Polsce, podkreślającą istotność odpowiednio dopasowanego leczenia i wykorzystania potencjału pacjentów.

 Schizofrenia - perspektywa społeczna - sytuacja w Polsce - pełny tekst

Powyższy materiał zawiera: Schizofrenia - definicje, wymiary i ich konsekwencje (Diagnostyka); Leczenie schizofrenii (Psychofarmakoterapia, Rokowanie, Współpraca z pacjentem – compliance, Narodowy Program); Epidemiologia schizofrenii na Świecie (Współwystępowanie schizofrenii i chorób somatycznych); Koszty Schizofrenii (Schizofrenia a koszty związane z chorobą, Wydatki na renty z powodu schizofrenii w Polsce, Koszty bezpośrednie schizofrenii, Częstość rehospitalizacji, Instytucjonalizacja – czynniki ryzyka); Schizofrenia, a zatrudnienie – sytuacja w Polsce (Diagnoza, częstość korzystania z opieki, Sytuacja zawodowa pacjentów, Zatrudnienie, a hospitalizacje, Renty w schizofrenii); Podsumowanie; Piśmiennictwo
©2004 made and hosted by mediacom