WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

Szanowne Koleżanki , Szanowni Koledzy!

Z radością przekazuję w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika Psychogeriatria Polska. W niniejszym numerze publikujemy cztery interesujące artykuły, które umożliwią Państwu poszerzenie własnej wiedzy w dziedzinie psychogeriatrii. Autorzy przybliżają w nich zagadnie migotania przedsionków u pacjentów w wieku podeszłym, prezentują nowe doniesienia dotyczące współwystępowania insulinooporności i choroby Alzheimera, opisują niecharakterystyczny przypadek kliniczny pacjenta cierpiącego z powodu zespołu/ choroby Fahra oraz przybliżają zagadnienia muzykoterapii w rehabilitacji pacjentów z otępieniem.

Życzę miłej lektury

Redaktor naczelny
Łączę wyrazy szacunku,
Profesor dr hab. Andrzej Kiejna

 
Psychogeriatria Polska 2014 Vol 11 No 1

Migotanie przedsionków u osób w wieku podeszłym
Atrial Fibrillation in the Elderly

Andrzej Mysiak, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Konrad Kaaz,
Karolina Kaaz, Magdalena Bastek

Czy choroba Alzheimera jest cukrzycą III typu?
Is Alzheimer’s disease is diabetes mellitus type III?

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek

Zastosowanie wybranych technik neuromuzykoterapeutycznych
w rehabilitacji pacjentów z otępieniem
Neurologic music therapy in rehabilitation of patients with dementia

Katarzyna Ruda, Elżbieta Trypka

Zaburzenia psychiczne u pacjenta z chorobą Fahra
Unusual presentation of Fahr’s syndrome

Karolina Kucharska, Katarzyna Osyra, Aleksander Błaszczyk, Patryk Piotrowski
©2004 made and hosted by mediacom