WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

Drodzy Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Mam zaszczyt oddać w Państwa ręce trzeci numer naszego kwartalnika. Prezentujemy w nim artykuły poruszające tematykę diagnostyki, leczenia,
a także technologii wspierających rehabilitację u pacjentów w podeszłym wieku oraz temat jakości życia opiekunów tych pacjentów.

W pracy Wojciecha Rachela, Marcina Jabłońskiego, Wojciecha Datki oraz Andrzeja Zięby przedstawione zostało zagadnienie jakości życia opiekunów zajmujących się pacjentami z otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera. Jadwiga Jośko-Ochojska oraz Leszek Spandel zaprezentowali zaburzenia psychiczne u pacjentów w podeszłym wieku spowodowane zażywaniem leków. Kolejna praca Emilii Mikołajewskiej prezentuje za pomocą studium przypadków technologie, które znalazły zastosowanie we wsparciu rehabilitacji domowej pacjentów w podeszłym wieku. Natomiast Monika Bolt-Drosik w swojej pracy podjęła temat pacjentów z chorobą Alzheimera zgłaszających się do poradni zdrowia psychicznego, przeprowadzając analizę zaawansowania otępienia oraz występowania chorób somatycznych.

W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Państwu przyjemnej i owocnej lektury.

Łączę pozdrowienia,
Profesor dr hab. Andrzej Kiejna

 

 
Psychogeriatria Polska 2014 Vol 11 No 3

Jakość życia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera
Caregivers’ health-related quality of life in Alzheimer’s disease

Wojciech Rachel, Marcin Jabłoński,Wojciech Datka, Andrzej Zięba

Polekowe zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym
Drug-induced mental disorders in elderly patients

Jadwiga Jośko-Ochojska, Leszek Spandel

Technologia wspomagająca w rehabilitacji domowej pacjentów w podeszłym wieku – studium przypadków
Assistive technology in home-based rehabilitation of elderly patients – cases study

dr Emilia Mikołajewska

Analiza zaawansowania otępienia i współwystępujących chorób somatycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera zgłaszających się do PZP
The analysis of progression of dementia and co-occurring somatic disorders among patients with AD cases, who were treated in the Mental Health Clinic

Monika Bolt-Drosik
©2004 made and hosted by mediacom