WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer naszego kwartalnika. Staramy się w każdym z wydań Psychogeriatrii Polskiej zaprezentować inne spojrzenie na problemy zdrowia psychicznego i wieku podeszłego, stopniowo rozwijając zakres tematyczny czasopisma. W numerze tym znajdą Państwo artykuły poruszające tematy rzadko spotykane, zwłaszcza w polskim piśmiennictwie, stąd mamy nadzieję, że będą dla Państwa tym bardziej interesujące.

W artykule pt. „Zespół Diogenesa – charakterystyka zjawiska”, Magdalena Połom opisuje charakterystyczny zespół objawów, który może wystąpić u seniorów, prowadząc do znacznej deterioracji jakości ich życia. Magdalena Gawrych publikuje na naszych łamach pracę poruszającą różne aspekty zagadnienia zdrowia seksualnego w okresie późnej dorosłości, któremu poświęca się w literaturze naukowej niezwykle mało uwagi. Kolejny z artykułów to opis przypadku rzadko występującej choroby: ostrej ruchowo-czuciowej neuropatii zapalnej u osoby w wieku podeszłym, co szczególnie zainteresować powinno klinicystów. Tomasz M. Gondek, Anna Skoczyńska, Ewa Gluza i Anna Zacharzewska-Gondek opisują, jak w prawidłowy sposób rozpoznać i leczyć to zagrażające życiu schorzenie o niejednoznacznym obrazie, zwłaszcza w podeszłym wieku.

Ponadto w tym numerze kwartalnika zostało zamieszczone podsumowanie XI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, który dobył się w dniach 4-5.12.2014 r.

W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Państwu przyjemnej i owocnej lektury.


Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Andrzej Kiejna

 

 
Psychogeriatria Polska 2014 Vol 11 No 4


Zespół Diogenesa – charakterystyka zjawiska
Diogenes syndrome – characteristic of phenomenon

Magdalena Połom

O zdrowiu seksualnym w okresie późnej dorosłości słów kilka
A few words about the sexual health in late adulthood

Magdalena Gawrych

Acute motor sensory axonal neuropathy complicated by multiple organ dysfunction syndrome: a case report
Ostra ruchowo-czuciowa neuropatia zapalna powikłana zespołem niewydolności wielonarządowej: opis przypadku

Tomasz M. Gondek

Zawiadomienia Announcements
©2004 made and hosted by mediacom