WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy „Psychogeriatrii Polskiej”

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer naszego kwartalnika. Staramy się w każdym z wydań Psychogeriatrii Polskiej zaprezentować inne spojrzenie na problemy zdrowia psychicznego i wieku podeszłego, stopniowo rozwijając zakres tematyczny czasopisma. W numerze tym znajdą Państwo artykuły poruszające tematy rzadko spotykane, zwłaszcza w polskim piśmiennictwie, stąd mamy nadzieję, że będą dla Państwa tym bardziej interesujące.

W artykule pt. „Zespół Diogenesa – charakterystyka zjawiska”, Magdalena Połom opisuje charakterystyczny zespół objawów, który może wystąpić u seniorów, prowadząc do znacznej deterioracji jakości ich życia. Magdalena Gawrych publikuje na naszych łamach pracę poruszającą różne aspekty zagadnienia zdrowia seksualnego w okresie późnej dorosłości, któremu poświęca się w literaturze naukowej niezwykle mało uwagi. Kolejny z artykułów to opis przypadku rzadko występującej choroby: ostrej ruchowo-czuciowej neuropatii zapalnej u osoby w wieku podeszłym, co szczególnie zainteresować powinno klinicystów. Tomasz M. Gondek, Anna Skoczyńska, Ewa Gluza i Anna Zacharzewska-Gondek opisują, jak w prawidłowy sposób rozpoznać i leczyć to zagrażające życiu schorzenie o niejednoznacznym obrazie, zwłaszcza w podeszłym wieku.

Ponadto w tym numerze kwartalnika zostało zamieszczone podsumowanie XI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, który dobył się w dniach 4-5.12.2014 r.

W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Państwu przyjemnej i owocnej lektury.


Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Andrzej Kiejna

 

 
Psychogeriatria Polska 2015 Vol 12 No 3


Wstęp

Psychological, Social and Rehabilitation Problems of Elderly People at Home and in Care and Treatment Institution
Problemy psychologiczne, społeczne i rehabilitacyjne u osób starszych w domu
i w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Elżbieta Trylińska-Tekielska, dr Magda Lejzerowicz, Emilia Radzia

Zaopatrzenie ortopedyczne w rehabilitacji pacjentów geriatrycznych po udarze mózgu
Orthopaedic equipment in rehabilitation of elderly post-stroke patients

Emilia Mikołajewska

Ogólna orientacja życiowa a podejmowanie regularnej aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych u kobiet po 60 roku życia
General life orientation  vs regular physical activity and health-promoting activities in women at the age over 60

Adam Nawrot, Krystyna Boroń-Krupińska, Lilianna Jaworska, Joanna Szczepańska-Gieracha

Niefarmakologiczne metody postępowania z pacjentami cierpiącymi na choroby przebiegające z demencją
Non-pharmacological methods of care for patients with dementiat

Daniel Dominik, Kamila Kotowicz

Obszary stygmatyzacji i dyskryminacji społecznej u pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej
The areas of stigma and social discrimination in patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia

Tomasz M. Gondek, Kamila Kotowicz, Barbara Dziadkowiec, Agnieszka Kobyłko, Andrzej Kiejna

Wzmożona sztywność mięśni u osoby hospitalizowanej w oddziale psychiatrycznym z rozpoznaniem otępienia – opis przypadku
A stiffness in patient hospitalized in a psychiatric ward because of dementia – a case report

Marta Jakubczyk, Agnieszka Czerwińska

 
©2004 made and hosted by mediacom