WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE4th Regional Meeting of
Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie
26-28 September 2002 Wroclaw, Poland
www.agnp.de

Changing Concepts in Psychiatry

Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu pod kierownictwem Profesora Andrzeja Kiejny oraz Zarzad AGNP (Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie) pod przewodnictwem prezesa Towarzystwa Profesora Floriana Holsboera zorganizowali w dniach 26.09 - 28.09.2002 4-tą Regionalną Konferencję AGNP pod hasłem "Changing Concepts In Psychiatry". AGNP jest grupą roboczą utworzoną przez zespół naukowców z Instytutu Maxa Plancka w Monachium i zajmuje sie neuropsychofarmakologią na poziomie nauk podstawowych oraz klinicznych w Austrii, Niemczech oraz Szwajcarii. Mowy powitalne wygłosili Prof. Florian Holsboer, dyrektor Oddziału Psychiatrycznego Instytutu Maxa - Plancka w Monachium, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu - Profesor Leszek Paradowski, oraz kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wroclawiu - Prof. Andrzej Kiejna.

Trzy wcześniejsze konferencje miały miejsce w Poczdamie, Dreznie i w Sölden (Tyrol). To prestiżowe międzynarodowe gremium naukowe skupione wokół AGNP po raz pierwszy spotkało się w Polsce, we Wrocławiu. Miasto to zostało wybrane nieprzypadkowo, ze wzgledu na swoją historię, europejską tradycję naukową, kulturę, a także w związku z obchodzoną w tym roku rocznicą 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezentacje swoich osiągnięć naukowych przeprowadzili naukowcy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Estonii, Rosji, Gruzji i Polski.

Tytuł konferencji "Changing Concepts In Psychiatry" miał na celu stymulację dyskusji w obszarze nowych trendów w badaniach i terapii w psychiatrii i neurologii.

Towarzystwo AGNP kładzie szczególny nacisk na włączenie młodych naukowców z całej Europy do uczestnictwa w nowych odkryciach dotyczących niezwykle ważnej dziedziny nauki - badań neuropsychofarmakologicznych podstawowych, klinicznych oraz dziedzin pokrewnych. W celu promocji i poparcia wzajemnej wymiany Towarzystwo AGNP ufundowało pewną liczbę stypendiów konferencyjnych (pokrycie kosztów podrózy oraz noclegów hotelowych) wyrózniającym sie młodym naukowcom.

Podczas konferencji miały miejsce dwie sesje plenarne z wykładami Profesora J. Vetulaniego z Instytutu Psychofarmakologii Polskiej Akademii Nauk z Krakowa oraz Profesora J. Aldenhoffa z uniwersyteckiej kliniki psychiatrii w Kilonii. W sumie zostało przedstawionych 60 prac w formie wykładów i plakatów. Poziom konferencji był wysoki, tym bardziej, że uczestnicy reprezentowali sławne europejskie ośrodki naukowe: Instytut Maxa - Plancka w Monachium, Klinikę Psychiatryczną Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, oraz uniwersyteckie kliniki psychiatryczne we Frankfurcie, Bonn, w Lubece, Münsterze, Magdeburgu i Lipsku. We Wrocławiu mieli okazję zaprezentować sie także naukowcy z krajów Europy wschodniej min. z Uniwersytetu z Tartu w Estonii, Instytutu z Tbilisi w Gruzji oraz Instytutu Psychiatrii z Moskwy. Z Polski uczestniczyli koledzy z Warszawy, Gdańska, Poznania, Krakowa, Szczecina, Łodzi, Katowic, Lublina i oczywiście z Wrocławia.

Konferencja AGNP odbywała sie w kameralnym i atrakcyjnie zlokalizowanym Hotelu Art, a uroczysta kolacja w Sali Mieszczańskiej i Wójtowskiej wrocławskiego ratusza.
Następny zjazd Towarzystwa AGNP bedzie miał miejsce w Monachium w roku 2003.


Za Komitet Organizacyjny,
Profesor Andrzej Kiejna
Lek. Tomasz Adamowski
©2004 made and hosted by mediacom