WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIE
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy poinformować Państwa o powstaniu nowego towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG).

Jego celem jest:

 • propagowanie zdobyczy nauk związanych z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego wśród lekarzy psychiatrów oraz innych lekarzy i specjalistów dziedzin wiedzy bliskich psychiatrii,
 • udzielanie im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziałanie w ich dokształcaniu,

 • działanie na rzecz doskonalenia opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, ich rodzinami i opiekunami, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

  PTPG będzie realizować swe cele między innymi poprzez organizowanie kongresów towarzystwa, konferencji i warsztatów szkoleniowo-naukowych, wydawanie wraz z Sekcją Psychogeriatrii i choroby Alzheimera PTP czasopisma naukowego Psychogeriatria Polska czy utworzenie aktywnej strony internetowej.

  Towarzystwo zostało afiliowane przy Europejskim Towarzystwie Psychogeriatrycznym (European Association of Geriatric Psychiatry, EAGP). Członkostwo w PTPG zapewnia automatycznie przynależność do EAGP oraz istotną zniżkę prenumeraty Psychogeriatrii Polskiej.

   

  Kontakt:
  e-mail: sekretariat@ptpg.org.pl
  www.ptpg.org.pl

 • Dynamiczne zmiany w obszarze psychogeriatrii w Polsce zachodzące w ostatnim czasie świadczą o rosnącej potrzebie rozwoju tej dziedziny nauki i medycyny, co budzi duże nadzieje i zachęca do aktywności. Zapraszamy wszystkich specjalistów z dziedziny psychogeriatrii i nauk jej pokrewnych oraz osób specjalizujących się do współpracy w ramach nowego towarzystwa.

  W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
  Dr n. med. Joanna Rymaszewska
  Wrocław, 04 marca 2004r.

  Dynamiczne zmiany w obszarze psychogeriatrii w Polsce zachodzące w ostatnim czasie świadczą o rosnącej potrzebie rozwoju tej dziedziny nauki i medycyny, co budzi duże nadzieje i zachęca do aktywności. Zapraszamy wszystkich specjalistów z dziedziny psychogeriatrii i nauk jej pokrewnych oraz osób specjalizujących się do współpracy w ramach nowego towarzystwa.

  W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
  Dr n. med. Joanna Rymaszewska
  Wrocław, 04 marca 2004r.
  ©2004 made and hosted by mediacom